بیمه در کانادا – بیمه اعتبار یا وام

with No Comments
پیش از این به طور مفصل در خصوص بیمه در کانادا و شرایط آن توضیحاتی خدمت شما مخاطبان گرامی ارایه دادیمدر مقاله بیمه در کانادا” به طور خلاصه انواع بیمه‌ها را معرفی کردیماکنون در چند مقاله مختلف، به تفصیل در خصوص انواع بیمه‌ها توضیحاتی ارایه خواهیم داددر این مقاله به سراغ بیمه اعتبار یا وام می‌رویمبا ما همراه باشید.

آنچه باید در مورد بیمه اعتبار یا وام بدانید

در صورتی که افراد نتوانند به دلیل از دست دادن شغل، بیماری خطرناک، تصادف و یا مرگ وام خود را بپردازند، با خرید بیمه اعتبار یا وام تحت پوشش آن قرار می‌گیرند و این بیمه به آن‌ها در بازپرداخت وام یا پرداخت‌های کارت اعتباری کمک خواهد کرد.
بیمه اعتبار یا وام معمولاً در زمان تایید وام مسکن، خط اعتباری، کارت اعتباری و یا وام شما ارایه می‌شودشما همچنین می‌توانید بعداً برای اینکه تحت پوشش این وام قرار بگیرید نام نویسی کنید.

این نوع بیمه همچنین به نام‌های زیر نیز شناخته می‌شود:
– بیمه طلبکار
– بیمه محافظت از موجودی حساب
– بیمه موجودی حساب
– بیمه بدهی
بیمه اعتبار و وام محصول متفاوتی نسبت به یک بیمه یا کارت اعباری استشما برای تایید وام یا فعال کردن کارت اعتباری خود نیازی به خرید این بیمه ندارید.
همه محصولات اعتبار و وام یک نوع پوشش بیمه‌ای یکسان را ارایه نمی‌دهندبرای مثال ممکن است شما بتوانید بیمه عمر و بیمه بیماری‌های شدید را با خط اعتباری دریافت کنید اما بیمه از کارافتادگی را دریافت نکنید.
میزان پوشش و هزینه بیمه را با پوشش ‌های بیمه‌ای که ممکن است از طریق یک برنامه شخصی یا کارفرمای خود در صورت مرگ، بیماری شدید، از کارافتادگی یا از دست دادن شغل داشته باشید، مقایسه کنیدهمچنین می‌توانید پوشش ارایه شده توسط سایر محصولات بیمه‌ای مانند بیمه عمر و درمان مدت دار را مقایسه کنید.

تصمیم بگیرید که آیا به بیمه اعتبار یا وام دارید یا خیر

پیش از ورود به دوره بازبینی یا ثبت نام برای بیمه کارت اعتباری یا وام خود، مطمئن شوید که اطلاعاتی مانند هزینه، پوشش و مزایای قابل پرداخت را دریافت و بررسی می‌کنیداین اطلاعات در گواهی بیمه موجود است.
شما معمولاً می‌توانید یک نمونه از گواهی بیمه را از موسسه مالی که به شما وام یا کارت اعتباری ارایه می‌دهد دریافت کنید و یا در وبسایت آن‌ها این نمونه گواهی را دریافت کنیبرای دریافت نمونه گواهی بیمه نیازی به ثبت نام در این نوع بیمه و یا ورود به دوره بازبینی نخواهید داشت.

از گواهی بیمه برای مشخص شدن موارد زیر استفاده کنید:
– آیا واجد شرایط پوشش هستید
– هزینه بیمه چقدر خواهد بود
– حداکثر مزایای آن چه میزان خواهد بود
– چه چیزی به عنوان محرومیت یا محدودیت در نظر گرفته می‌شود
– چه زمانی در صورت ادعای خسارت، مزایای بیمه پرداخت شده و یا ادعای خسارت رد می‌شود
توجه داشته باشید که ممکن است هنگامی که به یک سن خاص رسیدید، پوشش بیمه شما کاهش یابد و یا به پایان برسد و یا ممکن است محدودیت‌هایی در مورد ادعاهای خسارت مربوط به شرایط خاص پزشکی وجود داشته باشد.
در صورتی که در خصوص تایید شدن و یا اینکه بیمه چه چیزهایی را پوشش خواهد داد سوالاتی دارید، پیش از اینکه برای بیمه اعتبار یا وام ثبت نام کنید، مستقیماً با شرکت بیمه تماس بگیرید.

ببینید آیا بیمه اعتبار یا وام دارید یا خیر

شما باید برای موافقت با بیمه اعتبار یا وام نام نویسی کنید.از طریق موارد ذکر شده زیر می‌توانید دریابید که آیا بیمه اعتبار یا وام دارید یا خیر:
– بررسی پرونده‌ها خود برای یک کپی از گواهی بیمه
– بررسی صورت حساب بانکی خود برای بدهی مربوط به پرداخت حق بیمه
– بررسی قرارداد بیمه اعتبار یا وام برای اطلاع از خدمات اختیاری
– در صورت داشتن وام یا کارت اعتباری، از موسسات مالی و یا سایر کسب و کارهایی که وام یا کارت اعتباری خود را از آن‌ها دریافت کردید بپرسید

انواع بیمه اعتبار یا وام

بسته به محصولی که برای آن اقدام به خرید بیمه می‌کنید، انواع مختلفی از پوشش بیمه در دسترس خواهد بود.

بیمه عمر برای بازپرداخت اعتبار یا وام

این نوع از بیمه عمر می‌تواند مابقی مبلغ وام شما را در صورتی که از دنیا بروید پوشش دهدشرکت بیمه شما از مزایای پس از فوت برای بازپرداخت مبلغ باقی مانده وام، تا حداکثر مبلغی که در گواهی بیمه مشخص شده است، استفاده خواهد کردپول مزایای پس از مرگ شما به طلبکار شما می‌رسدلازم به ذکر است که این پول به خانواده یا ذینفعان شما تعلق نخواهد گرفت.
در صورتی که می‌خواهید خانواده و ذینفعان شما در صورت فوت شما از مزایای پس از مرگ برخوردار شوند، باید یک بیمه نامه عمر جدا خریداری کنید.

بیمه بیمری‌های شدید برای اعتبار یا وام

در صورتی که تشخیص داده شود به یکی از بیماری‌های شدید مشخص شده در گواهی بیمه مبتلا هستید، این بیمه می‌تواند به بازپرداخت موجودی اعتبار یا وام شما کمک کندگواهی بیمه شما لیستی از بیماری‌های تحت پوشش را ارایه می‌دهد.
بیماری‌ها و شرایط پزشکی خاصی که از قبل داشتید معمولاً تحت پوشش قرار نخواهند گرفتبا این حال اگر برای مدتی از بیماری یا وضعیت خاص پزشکی رهایی یافتید، برخی از بیمه‌ها مزایایی را پرداخت خواهند کرداین مورد در بخش شرایط و ضوابط موجود در گواهی بیمه شما آمده است.

بیمه از کارافتادگی برای اعتبار یا وام

این بیمه می‌تواند به شما کمک کند تا مطمئن شوید در صورت بروز حادثه یا بیماری که باعث شود نتوانید کار کرده و کسب درآمد کنید، پرداخت‌های منظم وام یا کارت اعتباری شما برای مدت معینی انجام می‌شوداین بیمه همه مبلغ باقی مانده وام شما را پرداخت نمی‌کند.
هنگام به دست آوردن سلامتی و یا پایان مدت پوشش بیمه، هر کدام که زودتر اتفاق افتاد، همچنان مسئولیت پرداخت بدهی وام بر عهده شما خواهد بودگواهی بیمه شما، از کارافتادگی‌هایی شما را واجد شرایط دریافت کمک می‌کنند را نام برده است.
این بیمه دارای سایر شرایط و ضوابط نیز می‌باشد که در زیر می‌توانید این شرایط را ببینید:
– میزان پرداخت‌ها
– مدت زمانی که شرکت می‌تواند پرداخت‌ها را انجام دهد
برخی از بیمه نامه‌ها علاوه بر بیمه از کارافتادگی شامل بیمه از دست دادن شغل نیز می‌شونداگر به دلایل ناخواسته شغل خود را از دست دادید، این بیمه می‌تواند حداقل پرداخت‌ها را انجام دهداز دست دادن شغل به صورت ناخواسته معمولاً به این دلایل اتفاق می‌افتدبدون دلیل از کار برکنار شدید، در اعتصابات قانونی شرکت کردید و یا به دلایل قانونی کار خود را ترک کردید.

اخذ بیمه اعتبار یا وام

شما معمولاً در همان کسب و کاری که وام، خط اعتباری، کارت اعتباری یا وام مسکن خود را دریافت می‌کنید، بیمه اعتبار یا وام را دریافت خواهید کرد.
مورد یاد شده شامل نمونه‌های ذکر شده پایین می‌شود:
– بانک‌ها
– اتحادیه‌های اعتباری
– کارگزاران وام مسکن
– فروشندگان خودرو
– caisse populaires
– فروشگاه‌های که کارت اعتباری ارایه می‌دهند
این نوع بیمه اختیاری محسوب می‌شودموسسات مالی فدرال اجازه ندارند تا برای دریافت وام یا کارت اعتباری این شرط را برای شما بگذارند که حتماً باید از آن‌ها و یا وابستگان آن‌ها بیمه اعتبار یا وام دریافت کنیداین امر فروش اجباری نامیده می‌شود و در کانادا ممنوع است.
به خاطر داشته باشید که ممکن است در هنگام دریافت وام مسکن از شما خواسته شود تا بیمه وام مسکن دریافت کنیداین نوع بیمه با بیمه اعتبار و وام متفاوت است.

شما باید با نام نویسی و اعلام آمادگی برای بیمه اعتبار و وام، پیش از اینکه هزینه‌ای برای آن دریافت کنید، موافقت کنیداین مورد به عنوان اعلام رضایت از طرف شما شناخته می‌شود.

 

شما می‌توانید به روش‌های اعلام رضایت کنید:
– به صورت شفاهی مانند اعلام از طریق تلفن
– به صورت مکتوب روی کاغذ
– به صورت رو در رو با یک کارمند در یکی از شعبه‌ها
– به صورت مکتوب در قالب الکترونیکی، مانند اعلام در وبسایت
دریافت هزینه یا پرداخت هزینه برای محصول یا خدمات به این معنی نیست که شما رضایت داده‌ایدهمچنین موسسات مالی نمی‌توانند هنگام رضایت، شما را در مورد بیمه اعتبار یا وام گمراه کننداین مورد بدین معنی است که بیمه اعتبار یا وام باید به شکلی دقیق، واضح و ساده برای شما توضیح داده شود.

هزینه بیمه اعتبار یا وام

هنگامی که بیمه اعتبار یا وام دریافت می‌کنید، حق بیمه را به دو صورت می‌توانید پرداخت کنیدیا حق بیمه را به صورت مکرر و در موعد مقرر پرداخت وام می‌پردازید و یا تنها یک بار حق بیمه را پرداخت خواهید کرداگر حق بیمه یه صورت یکجا از شما دریافت می‌شود، معمولاً مبلغ آن در هنگام تایید وام از شما کسر خواهد شد.
حق بیمه‌های پشت سر هم معمولاً بر اساس موارد زیر محاسبه می‌شوند:
– مقدار اولیه وام شما
– مدت زمانی که برای پرداخت وام خود صرف خواهید کرد
– متوسط موجودی روزانه ماه قبل در صورت داشتن بیمه موجودی کارت اعتباری
– سن، جنسیت و سلامتی شما
بیمه اعتبار یا وام می‌تواند گران باشدهمچنین ممکن است آن پوشش بیمه‌ای که بتواند به بهترین نحو ممکن تمام نیازهای شما را برآورده کند ارایه ندهداین محصولات توسط نماینده بیمه دارای مجوز فروخته نمی‌شوداین مورد بدین معنی است که هنگام صبت نام برای بیمه اعتباری یا وام، بررسی کامل نیازهای بیمه و شرایط مالی خود را دریافت نخواهید کرد.
در برخی شرایط خاص، بیمه اعتبار یا وام ممکن است مقرون به صرفه تر باشد و در مقایسه با سایر بیمه‌های فردی و گروهی، پوشش مورد نیاز را برای شما فراهم کنداین موضوع بستگی به عواملی مانند سن، جنسیت، سلامتی، مبلغ اولیه وام و نوع محصولی دارد که برای آن بیمه تهیه می‌کنید.
مقایسه هزینه سالانه بیمه وام مسکن و بیمه عمر مدت دار
برای مثال، یک وام مسکن 250000 دلاری با یک دوره ثابت ساله، با نرخ سود درصد، برای یک زن 37 ساله، غیر سیگاری و دارای شرایط سلامتی خوب که در اونتاریو زندگی می‌کند، سالانه 600 دلار برای دریافت بیمه زندگی وام مسکن که نوعی بیمه اعتبار و وام است، پرداخت می‌کند.
برای بیمه همان مبلغ، آن زن باید برای یک بیمه زندگی مدت دار 10 ساله، سالانه 190 دلار پرداخت کند و اگر بیمه زندگی 20 ساله باشد، سالانه 300 دلار پرداخت کند.
ما برای روشن شدن جزییات، این موارد را در نمودار زیر نشان می‌دهیممواردی مانند سن، سلامتی، جنسیت و نوع محصولی که بیمه می‌کنید و مبلغ اولیه وام، هزینه پوشش بیمه را تعیین می‌کندمطمئن شوید که گزینه‌های مختلف بیمه را با یکدیگر مقایسه می‌کنید تا متوجه شوید که کدام گزینه پوشش مورد نیاز شما را ارایه می‌دهد و مقرون به صرفه‌ترین آن‌ها نیز کدام گزینه است.
به یا داشته باشید که برای وام‌هایی که مبالغ ثابتی دارند مانند وام مسکن، حق بیمه بر اساس مقدار اولیه وام تعیین می‌شودهمانطور که وام خود را پرداخت می‌کنید، حتی اگر بدهی شما کمتر شده باشد، حق بیمه به طور کلی ثابت می‌ماندبا پرداخت وجه و کاهش موجودی معوق، مزایای پس از فوت نیز کاهش می‌یابد.

شرایط و ضوابط بیمه اعتبار و وام را به طور کامل بررسی کنید

شرایط و ضوابط بیمه اعتبار و وام بسته به بیمه گذاری که قصد تهیه بیمه از آن‌ها را دارید، می‌تواند متفاوت باشدهمچنین این شرایط و ضوابط به شما می‌گویند که چه ادعاهایی را می‌توانید مطرح کنیدپیش از ثبت نام برای بیمه اعتبار و وام، مطمئن شوید که شرایط و ضوابط را به طور کامل مورد بررسی قرار دادید.
بسته به نوع بیمه اعتبار و وام دریافتی، شرایط و ضوابط موارد زیر را به شما می‌گویند:
– حداکثر سود قابل پرداخت
– برای پوشش بیماری‌های شدید، شرایط خاصی که تحت پوشش بیمه نامه قرار دارند
– برای پوشش از کارافتادگی و تعریف آن‌ها از از کارافتادگی
– برای پوشش از دست دادن شغل، آیا در صورت داشتن مشاغل آزاد، واجد شرایط دریافت مزایای از دست دادن شغل هستید یا خیر
همچنین معمولاً باید در شرایطی باشید که حداقل به چند ساعت کار کردن نیاز دارید تا بتوانید پس از از دست دادن شغل یا آسیب دیدن، از مزایای از دست دادن شغل یا از کارافتادگی برخوردار شویدبرای مثال اگر دانشجو هستید و شغلی نیز ندارید، به بیمه از دست دادن شغل با وام یا کارت اعتباری نیازی نخواهید داشت.