Skip to content

GROUP

Principal Investigator

Yuan Yang

Hi-res photo_Yuan Yang

Associate Professor, Materials Science and Engineering,
Department of Applied Physics and Applied Mathematics, Columbia University

Ph.D., Department of Materials Science and Engineering, Stanford University

B.S., School of Physics, Peking University

Office: 205 Mudd, 500 W 120th st, New York, NY 10025
Email: [email protected]     Phone: (212)851-5935
CV: CV_Yuan Yang

Postdoctoral Fellows

Gerald Singer

Postdoc, School of Mechanical Manufacturing and Engineering, UNSW Sydney

PhD, Institute of Physics and Materials Science, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna

BSc and MSc, Institute of Chemical Technologies and Analytics, University of Technology Vienna

Research interests: Development of nanocomposite materials for safe energy storage applications in structural batteries

Ph.D. Students

Tianwei Jin

2017, B.S. Materials Science and Engineering, Shanghai University; Shanghai, CN

My research interests include the mechanism study and electrolyte development for safe and high energy density lithium batteries. Also, I am interested in different applications of lithium batteries like structural batteries.

 

Joseph Wild

2020, MEng Mechanical Engineering, Imperial College London; London, UK

Research interests: Thin-film Li-ion solid-state batteries and structural batteries

 

 

M.S. Students

Xiaohan Chen

  2019, B.S. Chemistry, Sichuan University; Chengdu, CN

Rishav Choudhury

   2020, B.S.E. Materials Science and Engineering, University of Michigan; Ann Arbor, MI

Srija Mukhopadhyay

   2020, B. Tech Ceramic Engineering, National Institute of Technology; Rourkela, India

Fengkai Wei

.  2020, B.S. Material Physics, University of Sheffield; Sheffield, UK

 

Undergraduates

Ruiwen Zhang

. Materials Science and Engineering, Class of 2022

 

Alumni

Qian Cheng – Postdoctoral Researcher (2020)

IMG_6214[1700747]

 

 

 

 

Yali Qiao – Postdoctoral Researcher (2018)

Zeyuan Cao – Postdoctoral Researcher (2015-2016)

zeyuan

Jyotirmoy Mandal – Ph.D. (2019)

132611_1714331507844_3198566_o

 

 

 

 

Haowei Zhai – Ph.D. (2019)

Haowei

 

 

 

 

Masters Students

M.Sc. – 2021: Yirui Ma, Chunrun Chen, Tianze Xu, Xiaoyu Fan 

M.Sc. – 2020: Yifan Zhang, Yu Luo, Wenxi Li, Hanrui Zhang, Zeyuan Li, Peiyu Wang, Zhenxuan Fu, Jingnan Feng

M.Sc. – 2019: Alex Li, Tianyang Wang, Tianyao Gong, Changming Shi, Qingquan Song, Yini Wang, Laiyuan Tan

M.Sc. – 2018: Nathan Joseph Fritz, Boyu Qie, Kerui Sun, Nan Ni, Pengcheng Yao, Weiheng Xu, Xinyue Li, Xiujia Yang, Yanke Fu, Yinan Guo, Yuxiang Zhu, Zhe Sang

M.Sc. – 2017: Pengyu Xu, Sicen Du, Shui Jing

 

Undergraduates

Harvey Wu, Shangzhou Xia, Sasaank Bandi, Justin Lee, Mateo Navarro Goldaraz