Categories
Uncategorized

محاسبه سن بارداری

محاسبه سن بارداری با روش اولین روز از آخرین قاعدگی

محاسبه سن بارداری به معنای مدت زمان رشد جنین بوده و با روش‌های مختلفی قابل تعیین است. محاسبه سن بارداری برای تنظیم رژیم غذایی مناسب و رفتارهای فرد باردار ضرورت دارد. امروزه برخی سایت‌ها با طراحی پلتفرم و فرم‎های آنلاین اطلاعات خاصی را از فرد باردار دریافت و سن بارداری تخمین زده شده آنها را ارائه می‌دهند.

محاسبه سن بارداری از روش‌های خیلی دقیق مثل محاسبه سن بارداری با سونوگرافی گرفته تا روش‌های نامطمئن مثل محاسبه سن بارداری با پریود نامنظم را شامل می‌شود. در این میان نرم افزار محاسبه سن بارداری با سونوگرافی نیز طراحی شده که روش استفاده مخصوص به خود را داراست.

بهترین اقدام برای محاسبه سن بارداری و تشخیص سن رشد جنین قرار گرفتن تحت نظارت یک پزشک متخصص است. این روش که با سونوگرافی همراه بوده مراقبت‌های غذایی و حرکات ورزشی برای سلامت جنین را نیز به همراه دارد.

به نقل از ویکی پدیا: “سن حاملگی از ابتدای آخرین قاعدگی زن (LMP) یا با استفاده از روش‌هایی که دقت بیشتری در اندازه گیری دارند؛ محاسبه می‌شود.”

فاکتورهای تاثیرگذار در محاسبه سن بارداری

تغییرات هورمونی افراد و بهم ریختگی نظم دوران پریود بانوان از بارزترین علائم تاثیرگذار در محاسبه سن بارداری افراد است. این فکتور به اندازه‌ای قابل اسثتناد بوده که از گزینه‌های تعیین سن جنین بصورت آنلاین به شمار می‌آید.

در بیشتر سایت‌های پزشکی دنیا 24 ساعت پس از اولین تخمک گذاری را سن دقیق بارداری افراد در نظر دارند. تشخیص این عامل تنها با معاینه توسط پزشک متخصص و مشاهده آزمایش خون قابل تعیین است.

در نرم افزارهای طراحی شده با دریافت تاریخ اولین روز آخرین پریود افراد محاسبه سن بارداری و تاریخ وضع حمل را تعیین می‌کنند. در این قسمت با چند روش محاسبه سن بارداری برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌پردازیم.

محاسبه سن بارداری با سونوگرافی

انجام سونوگرافی یکی از دقیق ترین روش‌ها برای محاسبه سن بارداری در سه ماه ابتدای شکل گیری جنین است. بیشتر پزشکان به افراد مشکوک به بارداری توصیه می‌کنند آزمایش خون و سونوگرافی را در صدر اقدامات انجام شده قرار دهند.

از آنجایی که فرد باردار متناسب با شرایط فیزیکی نیاز به مراقبت‌های خاصی دارد بنابراین انتخاب روش تعیین و محاسبه سن بارداری با سونوگرافی بیش از روش‌های دیگر توصیه می‌شود. پزشک معالج با دریافت اطلاعات دقیق در خصوص آخرین دوره قاعدگی (LMP) و اولین معاینه دقیق سونوگرافی یا هر دو روش سن بارداری فرد را تعیین و پرونده پزشکی مخصوص را تشکیل می‌دهند.

محاسبه سن بارداری با پریود نامنظم

در بیشتر مواقع محاسبه سن بارداری از طریق اولین روز از آخرین پریود در افرادی که این دوره را نامنظم گذراندن با تفاوت حداقل دو هفته با زمان سونوگرافی همراه است. در این مواقع بر اساس عدد بتا آزمایش خون محاسبه سن بارداری افراد بصورت دقیق تر انجام می‌شود.

نرم افزار محاسبه سن بارداری با سونوگرافی

امروزه سایت‌های پزشکی زیادی در زمینه محاسبه سن بارداری با ارائه مقالات پزشکی و ارائه اطلاعات از طریق فرم ثبت مشخصات بیمار فعالیت دارند. در این روش بیمار با وارد کردن تاریخ آخرین پریود و فاصله زمانی مورد نظر سن تخمینی بارداری خود را دریافت می‌کنند.

علاوه بر سایت‌های معرفی شده اپلیکیشن‌های مخصوص پزشکی نیز که برای مراقبت‌های خاص دوران بارداری طراحی شده‌اند با در نظر گرفتن تقویم مخصوص محاسبه سن بارداری افراد را انجام می‌دهند. این نرم افزارها با اطلاعات تکمیل شده از آخرین سونوگرافی افراد زمانبندی می‌شوند.

نحوه محاسبه سن جنین در سونوگرافی

از آنجایی که تاریخ دقیق شروع بارداری قابل تشخیص نیست حتی در سونوگرافی نیز تاریخ شروع بارداری را از اولین روز آخرین بارداری در نظر می‌گیرند. بنابراین نحوه محاسبه سن جنین در سونوگرافی با بررسی پرونده پزشکی و شرایط آخرین پریود تعیین می‌شود.

تفاوت محاسبه سن بارداری طبیعی با کمک باروری  (ART)

روش محاسبه سن بارداری در بانوانی که با شرایط لقاح مصنوعی یا کمک باروری جنین در حال رشد را حمل می‌کنند تفاوت دارد. اگر حاملگی ناشی از فناوری کمک باروری (ART) باشد، باید از سن حاملگی حاصل از ART  برای تعیین موعد تخمینی زایمان استفاده شود.

برای انجام لقاح آزمایشگاهی زمان انتقال را تاریخ آغاز بارداری در نظر گرفته و سن جنین را بر اساس این تاریخ محاسبه می‌شود. برخی پزشکان تاریخ تخمین و محاسبه سن بارداری را در این حالت با احتمال صحت بیشتری عنوان کرده‌اند.

در نهایت بهترین روش برای تعیین سن جنین یا به عبارتی دیگر محاسبه سن بارداری برای افراد با شرایط مختلف قرار گرفتن تحت نظارت پزشک است. با مشاهده اولین علائم بارداری آزمایش خون و مشورت با پزشک را در اولویت قرار دهید.