Research Group

2014-12-18 12.03.13 (1)

First Row:
Ke Xiong, Wenchao Sheng, Chris Hawxhurst, Marc Porosoff, Elaine Gomez

Second Row:

Zhenhua Xie, Xiaofang Yang, Max, Weiming Wan, Elizabeth Mahoney, MyatNoeZin Myint, Xiaomeng Lyu,  Wenhui Li, Dr. Eric Altman

Third Rows:
Jie Wan, Brian Tackett, Yannick Kimmel, Shyam Kattel, Dr. Jingguang Chen, Dr.Sergey Rykov